All About SEAACC-SF in Laos Language


ປະເທສພະມ້າ - Burma

ທ້ອງທົ່ງນາ - Ricefields

ທົ່ງນາເຂົ້າທີ່ເປັນຊັ້ນໆ. ພະມ້າເປັນຣັຖອະທິປະຕັຍໃນທະວີບເອເຊັຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຕິດກັບປະເທສຈີນ, ໄທຍ໌, ອິນເດັຍ, ລາວ, ແລະບັງກລາເທສ. ປະຊາກອນກວ່າ60 ລ້ານເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປະເທສທີ່24 ທີ່ມີປະຊາກອນຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກແລະດ້ວຍເນື້ອທີ່676,578 Km2 (216,227 ຈາລາງໄມລ໌) ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນປະເທສທີ່40 ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກແລະໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສອງໃນເອເຊັຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້(ແຫລ່ງທີ່ມາ: ວິກີພີເດັຍ)
Terraced rice fields. Myanmar. Burma is a sovereign state in Southeast Asia bordered by China, Thailand, India, Laos and Bangladesh. Its population of over 60 million makes it the world's 24th most populous country[1] and, at 676,578 km2 (261,227 sq mi), it is the world's 40th largest country and the second largest in Southeast Asia (Source: wikipedia).

ປະເທສກັມພູຊາ - Cambodia

ທ້ອງທົ່ງນາ - Ricefields

ກັມພູຊາ, ຂເມນກັມພູຊາເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງເປັນທາງການວ່າຣາຊອານາຈັກກັມພູຊາແລະຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າເປັນຈັກວັຕຂເມນເປັນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສ່ວນໃຕ້ຂອງຄາບສະມຸດອິນໂດຈີນໃນເອເຊັຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້(ແຫລ່ງທີ່ມາ: ວິກີພີເດັຍ)
Cambodia; Khmer: ប្រទេសកម្ពុជា, Kampuchea, officially known as the Kingdom of Cambodia and once known as the Khmer Empire, is a country located in the southern portion of the Indochina Peninsula in Southeast Asia (Source: wikipedia).

ປະເທສລາວ - Laos

ດອກໄມ້ປະຈຳຊາຕ: ດອກຈຳປາ - National Flower: Dok Champa

ດອກໄມ້ຈາກເຂຕຮ້ອນທີ່ມີກິ່ນຫອມຫວານຊວນໃຫ້ຫລົງໃຫລຊະນິດນີ້ຈະມີໃຫ້ເຫັນໃນທຸກທີ່ຕັ້ງແຕ່ທາງທິສເໜືອໄປເຖິງທາງທິສໃຕ້ຂອງປະເທສລາວໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໄດ້ໃຊ້ໃນການຕົກແຕ່ງໃນວັດແລະສຖານທີ່ສັກສິດທ່ານຍັງອາຈຈະໄດ້ຮັບພວງມາລັຍທີ່ເຮັດມາຈາກດອກໄມ້ສີຂາວແລະສີເຫລືອງນີ້ຄ້ອງຄໍເພື່ອເປັນການໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນຫລືວ່າເຫັນດອກໄມ້ຊະນິດນີ້ຖືກນຳເອົາມາໃຊ້ໃນການຕົບແຕ່ງພິທີຕ່າງໆແຕ່ຄວາມໝາຍຂອງດອກຈຳປາໃນທີ່ເຫລົ່ານີ້ຈະມີຄວາມໝາຍດຽວກັນຄືຄວາມສຸຂໃນຊີວິຕແລະຄວາມຈິງໃຈທີ່ມີໃຫ້ແກ່ກັນແລະກັນ(ແຫລ່ງທີ່ມາ: ວິກີພີເດັຍ)
This evocative tropical flower, with its sweet romantic fragrance, is seen everywhere from north to south in Laos, most especially decorating the vats and monasteries. You might even receive a string of these white-and-yellow flowers  around your neck as a welcoming gesture, or see a bunch of them used to decorate a ceremony, But everywhere the meaning of Dok Champa for Laotians is the same : Joy in life and sincerity. (http://tourismlaos.org/)

ປະເທສໄທຍ໌ - Thailand

ທ້ອງທົ່ງນາ - Ricefields

ເຂົ້າຫອມມະລິປະເທສໄທຍ໌: ຣາຊອານາຈັກໄທຍ໌ເປັນປະເທສທີ່ຕັ້ງຢູ່ຈຸດສູນກາງຂອງຄາບສະມຸດອິນໂດຈີນໃນເອເຊັຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ປະເທສໄທຍ໌ເປັນປະເທສທີ່ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບທີ່51 ຂອງໂລກໃນແງ່ຂອງພື້ນທີ່ມີພື້ນທີ່ທັງໝົດປະມານ513,000 Km2 (198,000 ຕາລາງໄມລ໌) ແລະເປັນປະເທສທີ່20 ຂອງໂລກທີ່ມີປະຊາກອນຫລາຍທີ່ສຸດປະມານ64 ລ້ານຄົນ(ແຫລ່ງທີ່ມາ: ວິກີພີເດັຍ)
Jasmine Rice. Thailand: ราชอาณาจักรไท, is a country located at the centre of the Indochina peninsula in Southeast Asia. Thailand is the world's 51st-largest country in terms of total area, with an area of approximately 513,000 km2 (198,000 sq mi), and is the 20th-most-populous country, with around 64 million people (Source: wikipedia).

ວຽດນາມ - Vietnam

Ricefields
ທ້ອງທົ່ງນາ

ຊົນບົດແລະທ້ອງທົ່ງນາທີ່ຄົດໂຄ້ງແຂວງລາວໄກ.  ວຽດນາມເປັນປະເທສທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ທາງທິສຕາເວັນອອກຫລາຍທີ່ສຸດໃນຄາບສະມຸດອິນໂດຈີນໃນເອເຊັຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃນປີ2012 ມີຜູ້ຄົນອາສັຍຢູ່ປະມານ90.3 ລ້ານຄົນມັນເປັນປະເທສທີ່13 ຂອງໂລກທີ່ມີປະຊາກອນຫລາຍທີ່ສຸດແລະເປັນປະເທສທີ່8 ທີ່ມີປະຊາກອນຫລາຍທີ່ສຸດໃນເອເຊັຍ  (ແຫລ່ງທີ່ມາ: ວິກີພີເດັຍ)
Village and Rice field curves. Lao Cai Province. Vietnam is the easternmost country on the Indochina Peninsula in Southeast Asia. With an estimated 90.3 million inhabitants as of 2012, it is the world's 13th-most-populous country, and the eighth-most-populous Asian country (Source: wikipedia).

ພວກເຮົາຄືໃຜ - Who We Are

ກຸ່ມພັນທະມິຕແລະວັທທະນະທັມຂອງຊາວເອເຊັຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງແຊນແຟຣນຊິສໂກໄດ້ ຖືກກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ2011 ໂດຍກຸ່ມຕ່າງຊາຕເຜົ່າພັນຕ່າງໆທີ່ອາສັຍຢູ່ໃນເຂຕແຊນແຟຣນຊິສໂກເບຍ໌ເອເຣັຍພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມຂາດເຂີນໃນການສົ່ງເສີມອະນຸລັກສ໌ວັທທະນະທັມໃນຊຸມຊົນຊາວເອເຊັຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແລະຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງກຸ່ມພັນທະມິຕນີ້ໄດ້ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນໃນພື້ນທີ່ນີ້ໄດ້ຮັບຮູ້ວັທທະນະທັມຂອງຊາວເອເຊັຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ
The Southeast Asian Arts & Culture Coalition of San Francisco was founded in 2011 by various ethnic interest groups across the San Francisco Bay Area. We saw a lack of cultural promotion and preservation in the Southeast Asian community, and knew that there had to be a change. The coalition was started to help address a need in the Tenderloin community for more cultural awareness.

ຍ່ານTenderloin ມີປະຫວັດສາສອັນຍາວນານວ່າເປັນພື້ນທີ່ໆຊາວອົພຍົບຈາກເອເຊັຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ສ່ວນໃຫຍ່ອາສັຍຢູ່  ໃນຂະນະທີ່ຊາວອົພຍົບຈາກເອເຊັຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃນພື້ນທີ່ນີ້ຈັດງານສລອງປະຈຳປີທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງແຕ່ຊາຕເຜົ່າພັນຂອງຕົວເອງພວກເຮົາຢາກຈະສ້າງພັນທະມິຕທີ່ແຂງແຮງທີ່ຈະເປັນຕົວແທນຂອງຫລາຍຊົນຊາຕທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອແບ່ງປັນແງ່ມຸມຂອງວັທທະນະທັມມູນມໍລະດົກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແຕ່ລະປະເທສໃນທີ່ດຽວກັນແລະເວລາດຽວກັນ.
The Tenderloin neighborhood has a long history of being an area with a large concentration of immigrants from Southeast Asia. While the neighborhood does hold annual events celebrating one specific Southeast Asian culture at a time, we wanted to create a strong coalition representing multiple cultures that would work together to share different aspects of each heritage and country in one place, and at one time.

ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະສເລີມສລອງຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຊຸມໍົນໃນພື້ນທີ່ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນທົ່ວໆໄປໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບກຸ່ມຄົນຕ່າງເຜົ່າພັນທີ່ອາສັຍຢູ່ໃນທີ່ນີ້, ແລະເພື່ອສົ່ງເສີມແລະສະແດງສິລປະມໍລະດົກຂອງຫລາຍໆຊາຕຂອງຊາວອົພຍົບທີ່ອາສັຍຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນີ້  ໂຄງການຂອງSEAACC ນີ້ໄດ້ພັທນາຂຶ້ນແລະມີຈຸດມຸ່ງໝາຍທີ່ຈະຂຍາຍອອກຈາກເຂຕເທນເດີລອຍນ໌ອອກໄປທົ່ວແຊນແຟຣນຊິສໂກເບຍ໌ເອເຣັຍທັງໝົດ
We wanted to celebrate the diversity of the neighborhood, bringing awareness to the general public about some of the ethnic groups living there, and to promote the visibility of the multiples heritages of the immigrants living in the area. This has evolved into a general goal to expand the reach of SEAACC's events from the Tenderloin neighborhood to the San Francisco Bay Area as a whole. 

ໂຄງການSEAACC-SF ຖືກສ້າງມາໂດຍ(ແຕ່ບໍ່ຈຳກັດສະເພາະ) 5 ຊົນຊາຕຊຶ່ງມີ: ພະມ້າອະເມຣິກັນ, ຂເມນອະເມຣິກັນ, ລາວອະເມຣິກັນ, ໄທຍ໌ອະເມຣິກັນ, ແລະວຽດນາມອະເມຣິກັນ. ການຮວມຕົວຂອງຫລາຍກຸ່ມໃນອົງກອນຂອງພວກເຮົາສາມາດນຳເອົາຜູ້ຄົນທີ່ມີພື້ນຖານຊີວິຕທີ່ແຕກຕ່າງກັນມາຮວມກັນແຕ່ລະຄົນໄດ້ແບ່ງປັນສິ່ງໃໝ່ໆທີ່ເປັນເອກລັກຂອງຊາຕຂອງຕົວເອງໃຫ້ກັບອົງກອນຂອງພວກເຮົາ. ສະມາຊິກທີ່ກໍ່ຕັ້ງຮວມເຖິງຕົວແທນຈານໜ່ວຍງານຕ່າງໆມີດັ່ງທີ່ໄດ້ຣະບຸໄວ້ຂ້າວລຸ່ມນີ້
SEAACC-SF is currently made up of five (but not limited to) colorful ethnicities which include: Burmese-American, Cambodian-American, Laotian-American, Thai-American, and Vietnamese-American. The diverse participation of our organization allows us to bring in a multitude of people from all walks of life, each of which shares something unique and new to our organization. Its founding members include representatives from the following organizations listed below.

ພວກເຮົາເລືອກທີ່ຈະເນັ້ນໜັກໄປທາງສິລປະວັທທະນະທັມຂອງຊາຕເຜົ່າພັນຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະນຳສເນີມີ5 ສິ່ງດ້ວຍກັນ: ພາສາ, ອາຫານ, ແພຕຳ່ແພທໍ, ການຟ້ອນວັນນະຂະດີແລະເຄື່ອງດົນຕຣີ, ແລະການສເລີມສລອງປີໃໝ່ຂອງແຕ່ລະຊາຕ. ດ້ວຍວ່າພວກເຮົາເປັນອົງກອນທີ່ບໍ່ສແວງຫາກຳໄຣທີ່ມຸ່ງເນັ້ນໜັກໄປທາງສົ່ງເສີມໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນດ້ານສິລປະທີ່ງົດງາມແລະວັທທະນະທັມຂອງຫລາຍພູມພາກໃນເອເຊັຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, SEAACC-SF ໂດຍການນຳຂອງຊຸມຊົນ,ພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຜູກພັນກ່ຽວຂ້ອງທາງການເມືອງໃດໆແລະເຮົາບໍ່ສນັບສນຸນມຸມມອງທາງການເມືອງໃດໆ.
We have chosen to focus on the arts and culture of each ethnic group as a way to unify our group while also sharing our differences. The five various subjects we exhibit are: Language, Food, Textiles, Traditional Dance & Musical Instruments, and the New Year. As a non-profit organization that focuses on primarily on promoting and educating the beautiful arts and cultural aspect of multiple Southeast Asian backgrounds, SEAACC-SF is  completely community-led and do not hold any political affiliation, nor do we support any particular political views.

ພວກເຮົາຍັງຈະຈັດງານໃນເຂຕເທນເດີລອຍນ໌ນີ້ອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ຍັງຫວັງທີ່ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊຸມຊົນທີ່ອາສັຍຢູ່ໃນພື້ນທີ່ອື່ນໆເຂົ້າມາຮ່ວມງານໃນເຂຕພວກເຮົາເພື່ອຈະໄດ້ເພີ່ມຄວາມຮູ້ແລະສັມຜັສກັບຄວາມງົດງາມຂອງເຊື້ອຊາຕວັທທະນະທັມຂອງຊາວຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.
We will continue  to hold events in the Tenderloin neighborhood, but we hope to also encourage people living in other areas to come to our local events to learn more and to experience the beauty of each Southeast Asian ethnic culture.

 • Au Co Vietnamese Cultural Center
 • Burmese Youth Association (BYA)
 • International Lao New Year Festival
 • Lao Seri Association
 • Laotian American National Alliance
 • Samaki Project
 • San Francisco Recreation & Park
 • South East Asian Cultural Heritage & Music Performing Arts (SEACHAMPA)
 • SEAACC Tenderloin Residents
 • Samaki Project
 • Tenderloin Economic Development Project
 • Cambodian School of San Francisco
 • Cambodian Community Development
 • Khmer Angkor dance Troupe
 • Laos Traditional Instrumental Music & Cultural Dance Troupe
 • Thai San Bruno Temple

ວິສັຍທັສນ໌ຂອງເຮົາ - Our Vision

ວິສັຍທັສນ໌ນັ້ນມາຈາກ3 P
• Preserve ຮັກສາ- ໂອບອຸ້ມແລະປະຄັບປະຄອງຜົລພອຍທີ່ໄດ້ມາຈາກປະວັຕສາສທີ່ສິລປະວັທທະນະທັມມີໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຊາວເອເຊັຍຕະເວັນອອກສຽງໃຕ້
• Promote ສົ່ງເສີມ- ເຮົາເຊື່ອວ່າຄວາມກ້າວໜ້າທາງວັທທະນະທັມແລະເອກລັກສນ໌ຂອງຊາຕມາຈາກການຮັບຮູ້ວ່າວິຖີຊີວິຕແລະຮາກເຫງົ້າຂອງແຕ່ລະຄົນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການພັທທະນາຊຸມຊົນ
• Practice ປະຕິບັຕ- ການສຶກສາແລະທຶສດີບໍ່ມີຄວາມໝາຍຖ້າວ່າບໍ່ຖືກນຳເອົາໄປປະຕິບັຕ. ກິຈກັມທາງວັທທະນະທັມແລະສັງຄົມຈາກຊົນຊາຕຕ່າງໆໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນເຂຕນະຄອນຫລວງແຊນແຟຣນຊິສໂກເບຍ໌ເອເຣັຍເພື່ອທຸກໆຄົນແລະໃຫ້ທຸກໆຄົນສາມາດເຂົ້າມາຮ່ວມແລະປະສານງານກັບຊຸມຊົນ
SEAACC’s vision stems from the 3 P’s:
• Preserve – Embrace and cultivate the historical impact that arts and culture has provided within the Southeast Asian community.
• Promote – We believe that cultural advancement and ethnic identity comes from an awareness of how one’s roots play a significant role in community development. 
• Practice – Education and theory is useless without application. Different cultural and social activities are held in the San Francisco Bay Area so that anyone and everyone can be involved and engaged within the community.

ຖແລງພາຣະກິຈ - Mission Statement

ພາຣະກິຈSEAACC ຄືການພັທນາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຫັນຄວາມກ້າວໜ້າແລະຄວາມມີຊີວິຕຊີວາຂອງແຕ່ລະວັທທະນະທັມຂອງຊາວເອເຊັຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆເຊັ່ນການສຶກສາກິຈກັມທາງສັງຄົມແລະວັທທະນະທັມດ້ວຍຈຸດມຸ່ງໝາຍທີ່ຈະເສີມສ້າງຄວາມສັມພັນລະຫວ່າງຊຸມຊົນຊາວເອເຊັຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃນເຂຕແຊນແຟຣນຊິສໂກເບຍ໌ເອເຣັຍໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນ.
SEAACC’s mission is to advance the visibility and vitality of each Southeast Asian culture through various educational, social, and cultural activities with an aim to strengthen relationships between Southeast Asian communities in the San Francisco Bay Area.

ຕິດຕໍ່ - Contacts

ກະຣຸນາສົ່ງຂໍ້ຄວາມຕິດຕໍ່ທຸກອັນໄປທີ່contact@seaacc-sf.org
Please send all correspondence to: contact@seaacc-sf.orgNo comments:

Post a Comment